Anders kijken

Voor ons zijn anders kijken, anders denken en anders doen niet los van elkaar te koppelen. Het een sluit het ander niet uit: het zijn drie grootheden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zowel in de zakelijke als in de persoonlijke 'wereld', als die twee werelden sowieso al van elkaar te onderscheiden zijn.

Als je anders kijkt naar dingen dan de 'standaard' is, dan merk je dat er een wereld voor je opengaat. Opeens ontdek je dat de dingen die je voor 'waar' aannam helemaal niet blijken te kloppen. Of dat het niet zo zwart wit is als door anderen gesteld, maar veel genuanceerder. Kijken en luisteren zijn voor ons in dit verband synoniemen van elkaar. Goed je oren en ogen de kost geven voordat je je eigen mening vormt. Wordt vaak vergeten. Echt kijken en luisteren is een kunst op zich.

Kortom: kijken, denken en doen is een eenheid, die anders kan en anders moet.

Marcel Baveco denken
Anders denken

Als ingenieur ben ik ook geïnteresseerd in de techniek achter de techniek. Bijvoorbeeld: Hoe werken smart devices als onderdeel van het Internet of Things? Je hoort tegenwoordig veel over de mogelijkheden van deze apparaten. Ze maken gebruik van sensoren, die informatie via Internettechnologie of de cloud uitwisselen.

Naast het praktisch toepassen, vind ik het interessant om deze devices zelf te maken, aan te passen en te verbeteren. De ogenschijnlijke black box van techniek blijkt dan vaak niet zo complex te zijn, maar opgebouwd uit verschillende componenten. Deze werken met elkaar samen en zijn afzonderlijk goed te doorgronden. Ook in de dagelijkse praktijk komt dit van pas: door organisatorische vraagstukken en processen te analyseren en in aparte delen te benaderen is het vaak eenvoudiger om tot een effectieve oplossing te komen en het geheel te overzien.

Marcel Baveco doen
Anders doen

Zeilen is een van mijn hobby’s. Het kent verschillende kanten: als toerzeiler ontspannend op het water, of als wedstrijdzeiler inspannend om een mooie klassering te halen. Naast plezier bij de eerste, is bijvoorbeeld een goede startpositie bij de wedstrijd van belang.

Mijn achtergrond als Zeeuw speelt hierbij vast een rol. Op het water houd je rekening met de elementen en de andere boten. Samen met je team bepaal je het doel en de koers. Scherp aan de wind, maar niet te scherp anders lig je stil. Vaar je te ruim dan haal je het doel niet. Improviseren, communiceren en snel handelen houden je scherp. Parallellen zijn te trekken op het werk: goede communicatie en inspelen op een veranderende omgeving. Daarbij helpt ook een goede start om effectiever het einddoel te bereiken.