Anders kijken
Voor ons zijn anders kijken, anders denken en anders doen niet los van elkaar te koppelen. Het een sluit het ander niet uit: het zijn drie grootheden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zowel in de zakelijke als in de persoonlijke 'wereld', als die twee werelden sowieso al van elkaar te onderscheiden zijn.

Als je anders kijkt naar dingen dan de 'standaard' is, dan merk je dat er een wereld voor je opengaat. Opeens ontdek je dat de dingen die je voor 'waar' aannam helemaal niet blijken te kloppen. Of dat het niet zo zwart wit is als door anderen gesteld, maar veel genuanceerder. Kijken en luisteren zijn voor ons in dit verband synoniemen van elkaar. Goed je oren en ogen de kost geven voordat je je eigen mening vormt. Wordt vaak vergeten. Echt kijken en luisteren is een kunst op zich.

Kortom: kijken, denken en doen is een eenheid, die anders kan en anders moet.
Otto Hijnen denken
Anders denken
Ik heb gemerkt dat ik geen genoegen neem met bestaande werkwijzen en oplossingen. Ik probeer een situatie vanuit verschillende kanten te bekijken en erover na te denken of dit beter kan. Dit heeft ertoe geleid dat ik een nieuw babyvoeding artikel heb uitgevonden. Het is niet belangrijk wat dit precies was maar de weg ernaartoe heeft mezelf enorm veel geleerd. Hierbij zijn de volgende fasen doorlopen: probleem en frustratie, vragen stellen, mogelijke oplossing uitwerken, luisteren naar meningen, prototype maken, octrooi aanvragen, financiering regelen, product in de winkel. Enorm trots! Deze vaardigheden pas ik ook toe bij KoutersVanderMeer. Een uitvinder denkt in alternatieven en in oplossingen voor de cliënt vanuit verschillende vakgebieden.
Otto Hijnen doen
Anders doen
Binnen mijn privéleven speelt voetbal een belangrijke rol. Helaas is het tegenwoordig voetbal kijken in plaats van doen. Het is een mooie sport omdat voetbal meer is dan 2 goals en 22 mensen die achter een bal aan rennen. Ik hou vooral van de tactische aspecten en de teamspirit. Toen ik zelf nog actief voetbalde was ik op het veld het verlengstuk van de trainer. Voor de wedstrijd werd nagedacht over de juiste tactiek om de wedstrijd te winnen en het was mijn rol om te bewaken dat iedereen zich hield aan de afspraken want dan was de kans op succes het grootst. Op deze manier kun je als team veel bereiken. Dit komt ook terug in het samenwerken met cliënten bij KoutersVanderMeer. Eerst nadenken en dan doen. Hierbij geef ik ook graag richting aan het team en de situatie.