Anders kijken
Voor ons zijn anders kijken, anders denken en anders doen niet los van elkaar te koppelen. Het een sluit het ander niet uit: het zijn drie grootheden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zowel in de zakelijke als in de persoonlijke 'wereld', als die twee werelden sowieso al van elkaar te onderscheiden zijn.

Als je anders kijkt naar dingen dan de 'standaard' is, dan merk je dat er een wereld voor je opengaat. Opeens ontdek je dat de dingen die je voor 'waar' aannam helemaal niet blijken te kloppen. Of dat het niet zo zwart wit is als door anderen gesteld, maar veel genuanceerder. Kijken en luisteren zijn voor ons in dit verband synoniemen van elkaar. Goed je oren en ogen de kost geven voordat je je eigen mening vormt. Wordt vaak vergeten. Echt kijken en luisteren is een kunst op zich.

Kortom: kijken, denken en doen is een eenheid, die anders kan en anders moet.
Peter Jensen denken
Anders denken
Door nieuwe denkers worden innovaties geboren. Zelf ben ik bijvoorbeeld enthousiast over innovaties op het gebied van informatica en domotica. Ik experimenteer met domotica om het systeem te vinden wat het beste bij mijn persoonlijke situatie past. Hiermee ons huis steeds intelligenter te maken. Het proces van verkennen, uitzoeken en toepassen vind ik erg boeiend. In mijn werk probeer ik ook steeds te vernieuwen en anders te denken. Dat is in mijn optiek een voorwaarde om succesvol in ons vakgebied te zijn.
Peter Jensen doen
Anders doen
Denken en doen zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden en oefenen onderling invloed op elkaar uit. Ik streef naar het realiseren van een gezonde balans tussen beide. Dat betekent dat ik naast het denkwerk over het vakgebied, ook bewust de tijd neem voor sport en ontspanning. Zo sta ik geregeld in de sportschool om mee te doen aan een Box- of HIT-training en speel ik met veel plezier een potje basketbal. Sporten zorgt ook voor een frisse kijk op het werk van een ethical hacker. Het gaat in ons werk niet enkel om wat ik denk en doe, maar juist ook om het maken van een inschatting van wat een ander mogelijk denkt en doet. Zo kruip ik in de huid van een kwaadwillende hacker, met als doel onze klanten goed van dienst te kunnen zijn.