Terug naar overzicht

Kouters Van der Meer en duurzaamheid

Duurzaamheid is een begrip dat voor Kouters Van der Meer onlosmakelijk verbonden is aan de toekomst. Of dit nu op sociaal of economisch gebied is, of op gebied van milieu.

Bij duurzaamheid vinden wij het belangrijk dat wij de meest comfortabele werkomstandigheden creëren voor onze medewerkers, maar ook dat wij een zo laag mogelijke carbon-footprint achterlaten op de wereld. Om beide punten te realiseren is het hebben van een goede isolatie en de beschikking over zuinige installaties in ons bedrijfspand van belang.

Met trots delen wij dan ook mede dat aan onze vestiging in Bussum onlangs het energielabel A+++ is toegewezen. Met dit energielabel wordt bevestigd dat ons pand uitstekend is geïsoleerd en beschikt over zuinige installaties. Beide vereisten voor een duurzame toekomst.

Kouters Van der Meer and sustainability

Sustainability is a concept that for Kouters Van der Meer is inextricably linked to the future. Whether this is in the social or economic field, or in the field of the environment.

When it comes to sustainability, we believe it is important that we create the most comfortable working conditions for our employees, but also that we leave the lowest possible carbon footprint on the world. In order to achieve both points, it is important to have good insulation and to have economical installations in our business premises.

We are therefore proud to announce that our location in Bussum has recently been awarded the A+++ energy label!

This energy label confirms that our building is excellently insulated and has economical installations. Both requirements for a sustainable future.

#Duurzaamheid #Carbonfootprint #KoutersVanderMeer