Accountantspraktijk

Omdat simpel niet altijd makkelijk is

Wat wij voor de accountantspraktijk kunnen betekenen

De jaarrekeningcontrole vormt een jaarlijks terugkerend event. Hierbij stellen we de (controle)informatie(voorziening) centraal en definiëren we gezamenlijk de relevante IT-omgeving waaruit deze afkomstig is. Wij maken hierbij moeilijke zaken makkelijk door gepaste aandacht te hebben voor hetgeen er daadwerkelijk toe doet. Zo doen we de goede dingen goed en laten we jou en je controlecliënten beter presteren. We vertellen je graag meer over onze diensten.

Moeilijke dingen begrijpelijk maken

We zorgen ervoor dat je onze expertise uiteindelijk niet meer nodig hebt.

Prestatieverbetering gedurende het traject

Omdat het om langdurige verbetering gaat, en niet slechts het eindresultaat.

Kritisch op inhoud, met aandacht voor de mens

We achterhalen de vraag achter de vraag, en kijken naar wat jij écht nodig hebt.

Comfort op het gebied van governance, risk & compliance

Zo kun jij aantonen dat je zorg draagt voor jouw verantwoordelijkheid.

Audit revitalisatie

Het is van belang om tijdig op effectieve en efficiënte, alsook vaktechnisch verantwoorde wijze een conclusie te vormen rondom de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatie die relevant is voor de jaarrekeningcontrole. Op basis van deze conclusie vertalen wij samen de uitkomsten naar een passende controle-aanpak. Dit vormt de kern van audit revitalisatie.

 

Wij bepalen eerst het vertrekpunt door gezamenlijk in kaart te brengen wat de (controle-)informatiebehoefte is aan de hand van de relevante posten in de jaarrekening. Vanaf hier brengen wij – langs de onderliggende processen – het IT-landschap in kaart en pellen we deze af tot de voor de jaarrekeningcontrole relevante omgeving. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om de jaarrekeningpost gerelateerde transacties te doorgronden, maar ook de totstandkoming ervan binnen de IT-omgeving te begrijpen. Daarnaast kunnen wij de IT-gerelateerde beheersmaatregelen identificeren en toetsen, om met de uitkomsten hiervan een vertaling te maken naar een passende controle-aanpak. Zo ondersteunen wij bij de kern van de jaarrekeningcontrole, en creëren wij toegevoegde waarde voor zowel de accountant als de controleklant.

Data analytics

‘Garbage in is garbage out’. Een veelvoorkomende valkuil die ook bij data analytics – in het kader van de jaarrekeningcontrole – op de loer ligt. ‘De goede dingen doen’ en ‘de dingen goed doen’ klinkt simpel, maar is het vaak niet. De goede dingen doen begint bij het begin. Wat is het vertrekpunt van de (controle-)informatiebehoefte? Wat willen we met data analytics bereiken? Zonder vertrekpunt en concreet doel is eerdergenoemde valkuil veelal een vanzelfsprekendheid.

 

Wij ondersteunen bij het bepalen van de (controle-)informatiebehoefte, stellen kritische vragen over het gewenste doel en stemmen de onderlinge verwachtingen af. Binnen deze concrete kaders wordt het proces in gang gezet om het relevante IT-landschap te duiden, en stellen we de betrouwbaarheid en continuïteit van de data, ofwel de input voor het data analytics proces, vast. Wij toetsen de bruikbaarheid van de data volgens het zogeheten ETL(Extract, Transform en Load)-proces. Dit proces is essentieel om tot passende input te komen voor verdere analysedoeleinden.

 

Door al deze stappen goed te doorlopen, bieden wij toegevoegde waarde om – in het kader van de jaarrekeningcontrole – data analytics optimaal en vaktechnisch verantwoord als middel in te zetten.

Expert training

Je wil ervoor zorgen dat de drie dimensies: organisatie, mens en techniek, perfect op elkaar zijn afgestemd en samen optimaal functioneren. Daarvoor is de juiste kennis en praktijktoepassing van belang. Maar waar vind je de juiste kennis? En nog belangrijker; hoe zorg je ervoor dat je dit op een goede manier kunt toepassen in de dagelijkse praktijk? Daar helpen wij je bij.

 

Aangezien al onze mensen hun eigen expertise hebben, kijken we altijd vanuit het vraagstuk van de klant en vormen we zo een training op maat. En zo’n training bestaat bij ons niet uit enkel informatie zenden. Leren is leuker als je dat op een interactieve manier doet. Door de informatiebehoeften gezamenlijk in kaart te brengen, ontstaat vaak vanzelf een goede vaktechnische dialoog. Met de inbreng van onze kennis zorgen we dus samen ervoor dat jullie een sterke basis krijgen om zelf op door te kunnen bouwen.

Selectietrajecten & due diligence

In een sector waar sprake is van een hoge mate van uitbesteding, zijn selectietrajecten voor externe IT-leveranciers aan de orde van de dag. Maar hoe kan comfort worden gekregen bij de keuze die wordt gemaakt? Is voldoende nagedacht over wat van een IT-leverancier wordt verwacht en hoe hier grip op te houden? Wij helpen met het selecteren van een samenwerking waarin belangen en behoeften van organisatie en management zijn geborgd.

 

Binnen een selectietraject ondersteunen wij als adviseur en helpen wij met het nemen van goed onderbouwde beslissingen. Op basis van de belangrijkste criteria, maken we een selectie van potentiële partijen. De prestaties van deze geselecteerde partijen worden getoetst op de belangrijkste onderwerpen, maar ook wordt gekeken of een partij qua omvang en cultuur wel past. Dit proces doorlopen wij totdat de juiste samenwerkingspartij is gevonden.

 

Naast het feit dat due diligence in selectietrajecten een belangrijke rol speelt, ondersteunen wij in due dilligence trajecten zelf met het inbrengen van onze specifieke expertise op het gebied van hoog geautomatiseerde omgevingen.

Eisma Media Groep – Peter Feenstra

"Bij de Eisma Media Groep zijn we ons bewust van de mogelijke gevaren op het vlak van cybercriminaliteit, maar Kouters Van der Meer heeft ons met hun security scan toch wel extra met de neus op de feiten gedrukt. In nauwe samenwerking met Kouters Van der Meer én onze externe ict-dienstverlener hebben we bij Eisma, na de security-scan, de nodige maatregelen kunnen treffen op het gebied van de door Kouters Van der Meer gevonden kwetsbaarheden in onze ict-systemen."

Appel pensioenuitvoering – Jelles van As

"Appel heeft vanaf 2018 samen met Kouters Van der Meer grote stappen gezet op het gebied van Informatiebeveiliging. We zijn er trots op dat we inmiddels voldoende volwassen zijn naar de strikte normen die gelden voor de pensioensector. KoutersVanderMeer is voor ons het kenniscentrum om de informatiebeveiliging van de (pensioen-) gegevens van onze klanten te toetsen en te verbeteren."

TCX – Daniel Crawley

"Since 2020 Kouters Van der Meer have supported TCX with their expertise in financial services and associated regulations in a number of important audit and project related activities. Their flexible and personal approach using knowledgeable and enthusiastic team members have led them to them becoming one of TCX’s key service suppliers."

SBZ Pensioen – Edwin Schokker

"De mensen van Kouters Van der Meer hebben diepgaande kennis van IT-risico's bij pensioenuitvoering. Dat wordt op een gestructureerde en efficiënte manier onder de aandacht gebracht. En laten we niet vergeten: prettig samenwerken."

Van der Veen & Kromhout – Reint van Dijk

“De professionals van Kouters Van der Meer opereren op het snijvlak van IT en Audit. Korte lijntjes, pragmatische insteek en vakmanschap. Het zorgt voor een prettige samenwerking en betreft een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening.”

VLEP – John Klijn en Jaap Schepen

"Kouters Van der Meer doet wat zij belooft. Ook luistert zij goed naar de wensen van de klant en geeft zij daar op pragmatische wijze invulling aan. VLEP heeft onder begeleiding van Kouters Van der Meer in heldere taal een IT- en datakwaliteitsbeleid opgesteld."

Korton Group – Mark de Winter

“Na een uitgebreide selectie, heeft Korton in Kouters Van der Meer een flexibele, wendbare en deskundige partner gevonden die in staat is om Korton verder te begeleiden naar een SOC 2 (type II) assurancerapport.”

Bentacera – Hans van der Steen

“Bentacera werkt al jarenlang professioneel en nauw samen met Kouters Van der Meer. Wij hebben het innovatieve bedrijf daardoor goed leren kennen en weten uitstekend wat we aan elkaar hebben als het gaat om IT-audit. Via een gedegen aanpak ondersteunen ze Bentacera, zodat we ondernemers en ondernemingen nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Samen streven we ernaar de prestaties verder te verbeteren.”

Verstegen Accountants en Belastingadviseurs – Adriaan Simons

"Voor de ondersteuning van haar controleteams bij IT-vraagstukken in de controle maakt Verstegen accountants en adviseurs graag gebruik van diensten van Kouters Van der Meer. Kouters Van der Meer brengt daarbij haar expertise in op het gebied van onder meer IT-audit, informatiebeveiliging, data-analyse en IT-governance."

Lentink Accountants – Bart Westland

"Kouters Van der Meer is voor Kreston Lentink Audit al jarenlang een prettige en praktische IT-samenwerkingspartner die ons als accountants ondersteunt bij die IT-audit, maar die wij ook kunnen introduceren bij onze MKB-klanten voor aanvullende IT governance dienstverlening."

Vermetten Audit – Suzanne Snoeijs

"In de samenwerking met Kouters Van der Meer ervaren wij dezelfde waarden als waar wij voor staan. Deskundig en vooral ook zonder gedoe. Kouters Van der Meer is een betrouwbare partner gebleken die ook écht een toegevoegde waarde heeft geleverd in de beleving van de kwaliteit van dienstverlening bij ons en onze opdrachtgevers."

De Goudse – Jelmer Beulekamp

“Wat samenwerken zo fijn maakt is, naast de sterke vakinhoudelijke kennis, dat er veel waarde wordt gehecht aan menselijk contact. Alle medewerkers die ik heb gesproken zijn intrinsiek geïnteresseerd in de collega’s bij de Goudse en zijn erg betrokken. Samenwerken voelt niet alsof advies wordt opgelegd, maar op een constructieve manier waarin geluisterd wordt naar de klant.”

Martijn Broenink

Met veel energie breng ik ‘vraag en aanbod’ bij elkaar door moeilijke zaken makkelijk te maken. Omdat simpel niet altijd makkelijk is, zie ik het als een uitdaging om samen tot de essentie te komen, structuur aan te brengen en daarmee impact te hebben op het proces, zodat gewenste resultaten worden behaald. Zo laat ik mensen en organisaties beter presteren.

Wij staan voor je klaar om je te helpen bij al je vragen

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met onze diensten?