Banken & verzekeraars

Omdat simpel niet altijd makkelijk is

Wat wij voor banken en verzekeraars kunnen betekenen

In een sterk gereguleerde omgeving dient jouw organisatie zorg te dragen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Technologische veroudering én innovatie zorgen voor zowel bedreigingen als kansen. Succesvolle uitvoering van IT change is essentieel voor de realisatie van jouw organisatie strategie. Daarnaast wordt jouw organisatie geconfronteerd met tal van verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Comfort op het gebied van governance, risk en compliance in jouw hoog geautomatiseerde omgeving is daarbij van essentieel belang. Wij staan je hierin bij door te zorgen voor een pragmatische vertaling van de regelgeving naar de praktijk, zodat je de juiste keuzes kunt maken. We vertellen je graag meer over onze diensten.

Moeilijke dingen makkelijk maken

Wij zorgen ervoor dat je onze expertise uiteindelijk niet meer nodig hebt.

Prestatieverbetering gedurende het traject

Omdat het niet slechts om het eindresultaat gaat, maar om bestendige verbetering.

Kritisch op inhoud, met aandacht voor de mens

Wij achterhalen de vraag achter de vraag, en kijken naar wat jij écht nodig hebt.

Comfort op het gebied van governance, risk & compliance

Zo kun jij aantonen dat je zorg draagt voor hetgeen waar jij verantwoordelijk voor bent.

Riskmanagement & assurance

Absolute zekerheid dat de strategische en operationele doelstellingen worden behaald, bestaat niet en is niet te koop. Wel is het mogelijk om door goed risicomanagement onzekerheden te beperken én een weerbare organisatie te creëren. Dit vraagt dat risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse manier van werken. Automatisch wordt de verantwoordelijkheid voor risicomanagement hiermee belegd op de plek waar deze hoort: het management dat de doelstellingen bepaalt en er alles aan moet doen om deze te behalen.

 

Wij helpen door te analyseren hoe de organisatie is ingericht, welke governance structuur wordt gehanteerd, maar vooral ook hoeveel aandacht intern wordt gecreëerd voor het aantoonbaar in control zijn. Waar nodig nemen wij de organisatie aan de hand om benodigde verbeteringen te realiseren. Samen zorgen we ervoor dat ‘in control’ zijn een logisch gevolg is van het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, waar als het nodig is ook zekerheid over wordt verleend middels een assurance verklaring.

Informatiebeveiliging & cybersecurity

Het is voor ongewenste bezoekers makkelijker dan ooit om via de online weg binnen te dringen. Als organisatie is het dus van cruciaal belang om goed na te denken over waarom informatiebeveiliging belangrijk is, en hoe ervoor kan worden gezorgd dat dreigingen in de praktijk tot een absoluut minimum worden beperkt.

 

Waar liggen kritieke kwetsbaarheden of risico’s? Hoe kunnen deze worden opgelost? En wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Wij gaan samen het gesprek aan om de governance in kaart te brengen, gieten alle belangrijke factoren in een informatiebeveiligingsbeleid, en fungeren waar nodig als sparringpartner bij de implementatie van het beleid. Door samen de totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid te doorlopen, weet iedereen in de toekomst precies wat nodig is om zelf alle gegevens van klanten en werknemers goed te beschermen. Ook het uitvoeren van security scans, om de technische risico’s in kaart te brengen en praktische handvatten om deze op te lossen, draagt bij aan dit inzicht. Geen moeilijk vakjargon, gewoon duidelijke taal.

Audit support & audit readiness

Het op dagbasis aantoonbaar ‘in control’ zijn en tegelijk de audit druk op de organisatie verminderen, zijn twee ambities die wat ons betreft hand in hand gaan. Door te zorgen dat de organisatie de toegevoegde waarde van ‘in control’ zijn inziet, wordt draagvlak en bewustzijn gecreëerd voor het beheersen van de belangrijkste risico’s van de organisatie, inclusief het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor.

 

Wij helpen bij zowel het verander- en verbeterproces als bij de inhoudelijke uitwerking van governance structuren en risicoraamwerken. Doordat wij de taal spreken van de business en de auditor, zijn wij in staat samen met de organisatie toe te werken naar een situatie waarin het management blijvend ‘in control’ is en onafhankelijke assurance daarbij een logisch gevolg is.

Eisma Media Groep – Peter Feenstra

"Bij de Eisma Media Groep zijn we ons bewust van de mogelijke gevaren op het vlak van cybercriminaliteit, maar Kouters Van der Meer heeft ons met hun security scan toch wel extra met de neus op de feiten gedrukt. In nauwe samenwerking met Kouters Van der Meer én onze externe ict-dienstverlener hebben we bij Eisma, na de security-scan, de nodige maatregelen kunnen treffen op het gebied van de door Kouters Van der Meer gevonden kwetsbaarheden in onze ict-systemen."

Appel pensioenuitvoering – Jelles van As

"Appel heeft vanaf 2018 samen met Kouters Van der Meer grote stappen gezet op het gebied van Informatiebeveiliging. We zijn er trots op dat we inmiddels voldoende volwassen zijn naar de strikte normen die gelden voor de pensioensector. KoutersVanderMeer is voor ons het kenniscentrum om de informatiebeveiliging van de (pensioen-) gegevens van onze klanten te toetsen en te verbeteren."

TCX – Daniel Crawley

"Since 2020 Kouters Van der Meer have supported TCX with their expertise in financial services and associated regulations in a number of important audit and project related activities. Their flexible and personal approach using knowledgeable and enthusiastic team members have led them to them becoming one of TCX’s key service suppliers."

SBZ Pensioen – Edwin Schokker

"De mensen van Kouters Van der Meer hebben diepgaande kennis van IT-risico's bij pensioenuitvoering. Dat wordt op een gestructureerde en efficiënte manier onder de aandacht gebracht. En laten we niet vergeten: prettig samenwerken."

Van der Veen & Kromhout – Reint van Dijk

“De professionals van Kouters Van der Meer opereren op het snijvlak van IT en Audit. Korte lijntjes, pragmatische insteek en vakmanschap. Het zorgt voor een prettige samenwerking en betreft een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening.”

VLEP – John Klijn en Jaap Schepen

"Kouters Van der Meer doet wat zij belooft. Ook luistert zij goed naar de wensen van de klant en geeft zij daar op pragmatische wijze invulling aan. VLEP heeft onder begeleiding van Kouters Van der Meer in heldere taal een IT- en datakwaliteitsbeleid opgesteld."

Korton Group – Mark de Winter

“Na een uitgebreide selectie, heeft Korton in Kouters Van der Meer een flexibele, wendbare en deskundige partner gevonden die in staat is om Korton verder te begeleiden naar een SOC 2 (type II) assurancerapport.”

Bentacera – Hans van der Steen

“Bentacera werkt al jarenlang professioneel en nauw samen met Kouters Van der Meer. Wij hebben het innovatieve bedrijf daardoor goed leren kennen en weten uitstekend wat we aan elkaar hebben als het gaat om IT-audit. Via een gedegen aanpak ondersteunen ze Bentacera, zodat we ondernemers en ondernemingen nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Samen streven we ernaar de prestaties verder te verbeteren.”

Verstegen Accountants en Belastingadviseurs – Adriaan Simons

"Voor de ondersteuning van haar controleteams bij IT-vraagstukken in de controle maakt Verstegen accountants en adviseurs graag gebruik van diensten van Kouters Van der Meer. Kouters Van der Meer brengt daarbij haar expertise in op het gebied van onder meer IT-audit, informatiebeveiliging, data-analyse en IT-governance."

Lentink Accountants – Bart Westland

"Kouters Van der Meer is voor Kreston Lentink Audit al jarenlang een prettige en praktische IT-samenwerkingspartner die ons als accountants ondersteunt bij die IT-audit, maar die wij ook kunnen introduceren bij onze MKB-klanten voor aanvullende IT governance dienstverlening."

Vermetten Audit – Suzanne Snoeijs

"In de samenwerking met Kouters Van der Meer ervaren wij dezelfde waarden als waar wij voor staan. Deskundig en vooral ook zonder gedoe. Kouters Van der Meer is een betrouwbare partner gebleken die ook écht een toegevoegde waarde heeft geleverd in de beleving van de kwaliteit van dienstverlening bij ons en onze opdrachtgevers."

De Goudse – Jelmer Beulekamp

“Wat samenwerken zo fijn maakt is, naast de sterke vakinhoudelijke kennis, dat er veel waarde wordt gehecht aan menselijk contact. Alle medewerkers die ik heb gesproken zijn intrinsiek geïnteresseerd in de collega’s bij de Goudse en zijn erg betrokken. Samenwerken voelt niet alsof advies wordt opgelegd, maar op een constructieve manier waarin geluisterd wordt naar de klant.”

Olaf Kuyper

Impact betekent voor mij een positieve, structurele verandering op de lange termijn, in plaats van scoren op de korte termijn. Ik maak impact door mijzelf te blijven, kennis te delen, te brainstormen, samen te creëren, samen plezier te maken, samen te leren en te groeien.

Wij staan voor je klaar om je te helpen bij al je vragen

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met onze diensten?