Asset managers & asset owners

Omdat simpel niet altijd makkelijk is

Wat wij voor asset managers en asset owners kunnen betekenen

Technologische ontwikkelingen – gedreven door low code platformen en cloud data platformen – bieden jouw organisatie volop kansen om de propositie te verstevigen en nieuwe proposities te ontwikkelen. Het realiseren of in stand houden van een integere en beheerste bedrijfsvoering is hierbij een flinke uitdaging. Tegelijkertijd wordt jouw organisatie geconfronteerd met nieuwe Europese wet- en regelgeving, die forse eisen stelt aan de IT-huishouding en het systeem van interne beheersing. Wetgeving op het gebied van digitale operationele weerbaarheid (DORA) en Sustainable Finance Disclosure Regulation zijn hiervan actuele voorbeelden. Wij staan je hierin bij door te zorgen voor een pragmatische vertaling van de regelgeving naar jouw praktijk, zodat je de juiste keuzes kunt maken. We vertellen je graag meer over onze diensten.

Moeilijke dingen makkelijk maken

We zorgen ervoor dat je onze expertise uiteindelijk niet meer nodig hebt.

Prestatieverbetering gedurende het traject

Omdat het niet slechts om het eindresultaat gaat, maar om bestendige verbetering.

Kritisch op inhoud, met aandacht voor de mens

We achterhalen de vraag achter de vraag, en kijken naar wat jij écht nodig hebt.

Comfort op het gebied van governance, risk & compliance

Zo kun jij aantonen dat je zorg draagt voor hetgeen waar jij verantwoordelijk voor bent.

Digitale transformatie

Het belang van een robuuste en wendbare informatievoorziening is cruciaal voor het maken van het verschil in vermogensbeheer. Of kritieke processen nu worden uitgevoerd met in-house ontwikkelde tooling of door extern gehoste geïntegreerde SaaS-oplossingen: de ingezette technologie moet plezier geven en niet tot last zijn. Helaas zijn zaken als onderhoudbaarheid, in-control-zijn en efficiency verbeteringen door IT-oplossingen geen vanzelfsprekendheid. Wij helpen met strategische vraagstukken op het gebied van governance, digital change, datamanagement en uitbestedingsmogelijkheden. Ook bij de uitwerking van deze vraagstukken staan wij onze klanten bij.

Regulatory advisering

Het raamwerk van wet- en regelgeving waar asset managers en asset owners aan moeten voldoen, blijft volop in beweging. Ook ten aanzien van de IT-functie en de impact hiervan op het operationele proces (al dan niet uitbesteed). Na de inwerkingtreding van MiFID II en de introductie van DORA (Digital Operational Resiliance Act) door de Europese Commissie, domineert nu SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de agenda. Het voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving is een flinke uitdaging. Wij zien dit niet als het simpelweg implementeren van vereisten, maar als een proces dat de organisatie, inclusief systeemlandschap en data architectuur, in staat stelt om continu te verbeteren. Hiermee biedt compliance in onze ogen volop strategische kansen.

Riskmanagement & assurance

Absolute zekerheid dat de strategische en operationele doelstellingen worden behaald, bestaat niet en is niet te koop. Wel is het mogelijk om door goed risicomanagement onzekerheden te beperken én een weerbare organisatie te creëren. Dit vraagt dat risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse manier van werken. Automatisch wordt de verantwoordelijkheid voor risicomanagement hiermee belegd op de plek waar deze hoort: het management dat de doelstellingen bepaalt en er alles aan moet doen om deze te behalen.

 

Wij helpen door te analyseren hoe de organisatie is ingericht, welke governance structuur wordt gehanteerd, maar vooral ook hoeveel aandacht intern wordt gecreëerd voor het aantoonbaar in control zijn. Waar nodig nemen wij de organisatie aan de hand om benodigde verbeteringen te realiseren. Samen zorgen we ervoor dat ‘in control’ zijn een logisch gevolg is van het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, waar als het nodig is ook zekerheid over wordt verleend middels een assurance verklaring.

Eisma Media Groep – Peter Feenstra

"Bij de Eisma Media Groep zijn we ons bewust van de mogelijke gevaren op het vlak van cybercriminaliteit, maar Kouters Van der Meer heeft ons met hun security scan toch wel extra met de neus op de feiten gedrukt. In nauwe samenwerking met Kouters Van der Meer én onze externe ict-dienstverlener hebben we bij Eisma, na de security-scan, de nodige maatregelen kunnen treffen op het gebied van de door Kouters Van der Meer gevonden kwetsbaarheden in onze ict-systemen."

Appel pensioenuitvoering – Jelles van As

"Appel heeft vanaf 2018 samen met Kouters Van der Meer grote stappen gezet op het gebied van Informatiebeveiliging. We zijn er trots op dat we inmiddels voldoende volwassen zijn naar de strikte normen die gelden voor de pensioensector. KoutersVanderMeer is voor ons het kenniscentrum om de informatiebeveiliging van de (pensioen-) gegevens van onze klanten te toetsen en te verbeteren."

TCX – Daniel Crawley

"Since 2020 Kouters Van der Meer have supported TCX with their expertise in financial services and associated regulations in a number of important audit and project related activities. Their flexible and personal approach using knowledgeable and enthusiastic team members have led them to them becoming one of TCX’s key service suppliers."

SBZ Pensioen – Edwin Schokker

"De mensen van Kouters Van der Meer hebben diepgaande kennis van IT-risico's bij pensioenuitvoering. Dat wordt op een gestructureerde en efficiënte manier onder de aandacht gebracht. En laten we niet vergeten: prettig samenwerken."

Van der Veen & Kromhout – Reint van Dijk

“De professionals van Kouters Van der Meer opereren op het snijvlak van IT en Audit. Korte lijntjes, pragmatische insteek en vakmanschap. Het zorgt voor een prettige samenwerking en betreft een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening.”

VLEP – John Klijn en Jaap Schepen

"Kouters Van der Meer doet wat zij belooft. Ook luistert zij goed naar de wensen van de klant en geeft zij daar op pragmatische wijze invulling aan. VLEP heeft onder begeleiding van Kouters Van der Meer in heldere taal een IT- en datakwaliteitsbeleid opgesteld."

Korton Group – Mark de Winter

“Na een uitgebreide selectie, heeft Korton in Kouters Van der Meer een flexibele, wendbare en deskundige partner gevonden die in staat is om Korton verder te begeleiden naar een SOC 2 (type II) assurancerapport.”

Bentacera – Hans van der Steen

“Bentacera werkt al jarenlang professioneel en nauw samen met Kouters Van der Meer. Wij hebben het innovatieve bedrijf daardoor goed leren kennen en weten uitstekend wat we aan elkaar hebben als het gaat om IT-audit. Via een gedegen aanpak ondersteunen ze Bentacera, zodat we ondernemers en ondernemingen nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Samen streven we ernaar de prestaties verder te verbeteren.”

Verstegen Accountants en Belastingadviseurs – Adriaan Simons

"Voor de ondersteuning van haar controleteams bij IT-vraagstukken in de controle maakt Verstegen accountants en adviseurs graag gebruik van diensten van Kouters Van der Meer. Kouters Van der Meer brengt daarbij haar expertise in op het gebied van onder meer IT-audit, informatiebeveiliging, data-analyse en IT-governance."

Lentink Accountants – Bart Westland

"Kouters Van der Meer is voor Kreston Lentink Audit al jarenlang een prettige en praktische IT-samenwerkingspartner die ons als accountants ondersteunt bij die IT-audit, maar die wij ook kunnen introduceren bij onze MKB-klanten voor aanvullende IT governance dienstverlening."

Vermetten Audit – Suzanne Snoeijs

"In de samenwerking met Kouters Van der Meer ervaren wij dezelfde waarden als waar wij voor staan. Deskundig en vooral ook zonder gedoe. Kouters Van der Meer is een betrouwbare partner gebleken die ook écht een toegevoegde waarde heeft geleverd in de beleving van de kwaliteit van dienstverlening bij ons en onze opdrachtgevers."

De Goudse – Jelmer Beulekamp

“Wat samenwerken zo fijn maakt is, naast de sterke vakinhoudelijke kennis, dat er veel waarde wordt gehecht aan menselijk contact. Alle medewerkers die ik heb gesproken zijn intrinsiek geïnteresseerd in de collega’s bij de Goudse en zijn erg betrokken. Samenwerken voelt niet alsof advies wordt opgelegd, maar op een constructieve manier waarin geluisterd wordt naar de klant.”

Stefanie de Zwart

Organisaties en hun medewerkers het vertrouwen en de tools geven waarmee zij grip krijgen op IT op een manier die bij hen past, dat geeft mij energie. Uit ervaring weet ik dat niet alleen het resultaat telt. Het proces om hier samen te komen is minstens even belangrijk, evenals het integreren van veranderingen in je dagelijkse routine om te zorgen dat deze blijvend zijn.

Wij staan voor je klaar om je te helpen bij al je vragen

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met onze diensten?