Pensioenfondsen & pensioenuitvoerders

Omdat simpel niet altijd makkelijk is

Wat wij voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders kunnen betekenen

Wij helpen pensioenfondsen en pensioenuitvoerders comfort te verkrijgen bij de ver(der)gaande digitalisering van de pensioensector en de IT-ketens van het fonds. Of deze digitalisering nu wordt gedreven door technologische ontwikkelingen of juist door de noodzakelijke vervanging van verouderde IT-omgevingen, of door veranderende wetgeving of verandering in de organisatorische context van het fonds. Wij helpen onze klanten om beter te worden in wat zij doen voor de pensioendeelnemers en werkgevers. Belangrijke onderwerpen zijn IT als strategisch risico of kans op langere termijn, cybersecurity in de keten, datakwaliteit, contractmanagement en IT change. We vertellen je graag meer over onze diensten.

Moeilijke dingen makkelijk maken

We zorgen ervoor dat je onze expertise uiteindelijk niet meer nodig hebt.

Prestatieverbetering gedurende het traject

Omdat het niet slechts om het eindresultaat gaat, maar om bestendige verbetering.

Kritisch op inhoud, met aandacht voor de mens

We achterhalen de vraag achter de vraag, en kijken naar wat jij écht nodig hebt.

Comfort op het gebied van governance, risk & compliance

Zo kun jij aantonen dat je zorg draagt voor hetgeen waar jij verantwoordelijk voor bent.

Grip op IT

Grip hebben op de IT-functie, ook als sprake is van een uitbestedingsketen die steeds omvangrijker en complexer wordt? Het hebben van een goede strategie en het opstellen van een gedegen IT-beleid is de basis. Het IT-beleid geeft de kaders weer om grip te houden op de inrichting en beheersing van de IT-functie, zeker wanneer deze (op onderdelen) is uitbesteed aan een externe IT-leverancier. Om ervoor te zorgen dat op een pragmatische wijze verantwoordelijkheid wordt genomen, helpen wij met het inrichten en praktisch uitvoerbaar maken van het beleid van jouw organisatie.

 

Het opstellen van het IT-beleid is altijd maatwerk. Het succes zit hem namelijk in het proces van totstandkoming van het beleid, en niet in het beleid op zich. Door dit proces samen aan te gaan is het makkelijker om de juiste mensen mee te krijgen, te bepalen wie welke verantwoordelijkheid krijgt en wat ieders rol hierin is. Zo weet iedere betrokkene wat zij aan het doen is, maar vooral ook waarom. Uitvoering van het beleid is vervolgens een logisch gevolg van dit zorgvuldig doorlopen proces. En daar zit de prestatieverbetering in.

Informatiebeveiliging & cybersecurity

Het is voor ongewenste bezoekers makkelijker dan ooit om via de online weg binnen te dringen. Als organisatie is het dus van cruciaal belang om goed na te denken over waarom informatiebeveiliging belangrijk is, en hoe ervoor kan worden gezorgd dat dreigingen in de praktijk tot een absoluut minimum worden beperkt.

 

Waar liggen kritieke kwetsbaarheden of risico’s? Hoe kunnen deze worden opgelost? En wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Wij gaan samen het gesprek aan om de governance in kaart te brengen, gieten alle belangrijke factoren in een informatiebeveiligingsbeleid, en fungeren waar nodig als sparringpartner bij de implementatie van het beleid. Door samen de totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid te doorlopen, weet iedereen in de toekomst precies wat nodig is om zelf alle gegevens van klanten en werknemers goed te beschermen. Ook het uitvoeren van security scans, om de technische risico’s in kaart te brengen en praktische handvatten om deze op te lossen, draagt bij aan dit inzicht. Geen moeilijk vakjargon, gewoon duidelijke taal.

Datakwaliteitsmanagement

Dagelijks worden grote hoeveelheden data van klanten verzameld, verwerkt en gebruikt. Data die klanten met één druk op de knop ook zelf in kunnen zien. Het is dus van groot belang dat al die gegevens op de juiste manier worden geadministreerd en bijgehouden.

 

Om de kwaliteit van de data en de verwerking daarvan te waarborgen, helpen wij met het opzetten van een beleid voor datakwaliteitsmanagement. Belangrijke onderdelen daarin zijn data governance en risico identificatie, maar ook andere kaders die nodig zijn om een continu verbeterproces voor datakwaliteit in te richten en/of te monitoren. Ook ondersteunen wij bij het uitvoeren van metingen van datakwaliteit en het in de praktijk tot uitvoering brengen van datakwaliteitsmanagement. Wij helpen ervoor te zorgen dat datakwaliteit blijvend wordt verbeterd.

Eisma Media Groep – Peter Feenstra

"Bij de Eisma Media Groep zijn we ons bewust van de mogelijke gevaren op het vlak van cybercriminaliteit, maar Kouters Van der Meer heeft ons met hun security scan toch wel extra met de neus op de feiten gedrukt. In nauwe samenwerking met Kouters Van der Meer én onze externe ict-dienstverlener hebben we bij Eisma, na de security-scan, de nodige maatregelen kunnen treffen op het gebied van de door Kouters Van der Meer gevonden kwetsbaarheden in onze ict-systemen."

Appel pensioenuitvoering – Jelles van As

"Appel heeft vanaf 2018 samen met Kouters Van der Meer grote stappen gezet op het gebied van Informatiebeveiliging. We zijn er trots op dat we inmiddels voldoende volwassen zijn naar de strikte normen die gelden voor de pensioensector. KoutersVanderMeer is voor ons het kenniscentrum om de informatiebeveiliging van de (pensioen-) gegevens van onze klanten te toetsen en te verbeteren."

TCX – Daniel Crawley

"Since 2020 Kouters Van der Meer have supported TCX with their expertise in financial services and associated regulations in a number of important audit and project related activities. Their flexible and personal approach using knowledgeable and enthusiastic team members have led them to them becoming one of TCX’s key service suppliers."

SBZ Pensioen – Edwin Schokker

"De mensen van Kouters Van der Meer hebben diepgaande kennis van IT-risico's bij pensioenuitvoering. Dat wordt op een gestructureerde en efficiënte manier onder de aandacht gebracht. En laten we niet vergeten: prettig samenwerken."

Van der Veen & Kromhout – Reint van Dijk

“De professionals van Kouters Van der Meer opereren op het snijvlak van IT en Audit. Korte lijntjes, pragmatische insteek en vakmanschap. Het zorgt voor een prettige samenwerking en betreft een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening.”

VLEP – John Klijn en Jaap Schepen

"Kouters Van der Meer doet wat zij belooft. Ook luistert zij goed naar de wensen van de klant en geeft zij daar op pragmatische wijze invulling aan. VLEP heeft onder begeleiding van Kouters Van der Meer in heldere taal een IT- en datakwaliteitsbeleid opgesteld."

Korton Group – Mark de Winter

“Na een uitgebreide selectie, heeft Korton in Kouters Van der Meer een flexibele, wendbare en deskundige partner gevonden die in staat is om Korton verder te begeleiden naar een SOC 2 (type II) assurancerapport.”

Bentacera – Hans van der Steen

“Bentacera werkt al jarenlang professioneel en nauw samen met Kouters Van der Meer. Wij hebben het innovatieve bedrijf daardoor goed leren kennen en weten uitstekend wat we aan elkaar hebben als het gaat om IT-audit. Via een gedegen aanpak ondersteunen ze Bentacera, zodat we ondernemers en ondernemingen nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Samen streven we ernaar de prestaties verder te verbeteren.”

Verstegen Accountants en Belastingadviseurs – Adriaan Simons

"Voor de ondersteuning van haar controleteams bij IT-vraagstukken in de controle maakt Verstegen accountants en adviseurs graag gebruik van diensten van Kouters Van der Meer. Kouters Van der Meer brengt daarbij haar expertise in op het gebied van onder meer IT-audit, informatiebeveiliging, data-analyse en IT-governance."

Lentink Accountants – Bart Westland

"Kouters Van der Meer is voor Kreston Lentink Audit al jarenlang een prettige en praktische IT-samenwerkingspartner die ons als accountants ondersteunt bij die IT-audit, maar die wij ook kunnen introduceren bij onze MKB-klanten voor aanvullende IT governance dienstverlening."

Vermetten Audit – Suzanne Snoeijs

"In de samenwerking met Kouters Van der Meer ervaren wij dezelfde waarden als waar wij voor staan. Deskundig en vooral ook zonder gedoe. Kouters Van der Meer is een betrouwbare partner gebleken die ook écht een toegevoegde waarde heeft geleverd in de beleving van de kwaliteit van dienstverlening bij ons en onze opdrachtgevers."

De Goudse – Jelmer Beulekamp

“Wat samenwerken zo fijn maakt is, naast de sterke vakinhoudelijke kennis, dat er veel waarde wordt gehecht aan menselijk contact. Alle medewerkers die ik heb gesproken zijn intrinsiek geïnteresseerd in de collega’s bij de Goudse en zijn erg betrokken. Samenwerken voelt niet alsof advies wordt opgelegd, maar op een constructieve manier waarin geluisterd wordt naar de klant.”

Rolijn van Vught

Met mijn nieuwsgierigheid, maak ik als adviseur impact bij mijn klanten door structuur aan te brengen in complexe problemen en te komen met pragmatische oplossingen, waarbij kwaliteit voorop staat. Met veel frisse energie begin ik aan de dag, waarbij de dag geslaagd is als ik tevreden ben over het gedane werk, zowel in werk als privé.

Wij staan voor je klaar om je te helpen bij al je vragen

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met onze diensten?