Midden- en Kleinbedrijf

Omdat simpel niet altijd makkelijk is

Wat wij voor het Midden- en Kleinbedrijf kunnen betekenen

Data staat steeds meer centraal in de besturing en beheersing van je organisatie. Wij kunnen je, bijvoorbeeld als raadsman & trusted advisor, helpen bij het gehele proces van datadefinitie tot en met het (aantoonbaar) waarborgen van de betrouwbaarheid en continuïteit. Andere belangrijke en actuele vraagstukken rondom cybersecurity, uitbesteding en wijziging van kernsystemen zijn onderwerpen waarbij we jou kunnen helpen een bestendige prestatieverbetering te realiseren. Geen last hebben van IT, maar plezier ervan hebben, is daarbij het uiteindelijke doel. We vertellen je graag meer over onze diensten.

Moeilijke dingen makkelijk maken

We zorgen ervoor dat je onze expertise uiteindelijk niet meer nodig hebt.

Prestatieverbetering gedurende het traject

Omdat het niet slechts om het eindresultaat gaat, maar om bestendige verbetering.

Kritisch op inhoud, met aandacht voor de mens

We achterhalen de vraag achter de vraag, en kijken naar wat jij écht nodig hebt.

Comfort op het gebied van governance, risk & compliance

Zo kun jij aantonen dat je zorg draagt voor hetgeen waar jij verantwoordelijk voor bent.

Datatransformatie

Datatransformatie kan gezien worden als een samenspel van verschillende diensten die wij aanbieden. Wij denken mee in waar nu precies de informatiebehoefte ligt en welke data daarvoor nodig hebt. Vervolgens brengen wij het IT-landschap in kaart en toetsen de betrouwbaarheid en continuïteit van de benodigde data. De doorvertaling van data naar informatie maken we vervolgens door de data te centraliseren, transformeren en daarmee zodanig leesbaar te maken dat dit bruikbare informatie wordt. Deze informatie kunnen wij met verschillende tools simpel visualiseren, zodat de organisatie en het management zelf effectief en efficiënt op de juiste punten kan acteren binnen het proces van besturing en beheersing.

Informatiebeveiliging & cybersecurity

Het is voor ongewenste bezoekers makkelijker dan ooit om via de online weg binnen te dringen. Als organisatie is het dus van cruciaal belang om goed na te denken over waarom informatiebeveiliging belangrijk is, en hoe ervoor kan worden gezorgd dat dreigingen in de praktijk tot een absoluut minimum worden beperkt.

 

Waar liggen kritieke kwetsbaarheden of risico’s? Hoe kunnen deze worden opgelost? En wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Wij gaan samen het gesprek aan om de governance in kaart te brengen, gieten alle belangrijke factoren in een informatiebeveiligingsbeleid, en fungeren waar nodig als sparringpartner bij de implementatie van het beleid. Door samen de totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid te doorlopen, weet iedereen in de toekomst precies wat nodig is om zelf alle gegevens van klanten en werknemers goed te beschermen. Ook het uitvoeren van security scans, om de technische risico’s in kaart te brengen en praktische handvatten om deze op te lossen, draagt bij aan dit inzicht. Geen moeilijk vakjargon, gewoon duidelijke taal.

Raadsmanfunctie & trusted advisor

Op zoek naar een betrouwbare partner waarmee je kunt sparren om te komen tot nieuwe inzichten? Een partij die beschikt over vakinhoudelijke kennis over de onderwerpen waar je dagelijks mee te maken hebt? Een partij die begrijpt waar jij verantwoording over moet kunnen afleggen? Als raadsman kunnen wij een bijdrage leveren aan het welslagen van verschillende projecten, zoals selectie- en implementatietrajecten van IT-leveranciers en/of systemen en applicaties.

 

Wat moet bijvoorbeeld een technische oplossing kunnen bieden? Welke functionaliteiten zijn nodig? Welke afspraken zijn belangrijk om te maken met leveranciers? Biedt een leverancier daadwerkelijk hetgeen nodig is? Wat moet je doen aan de aspecten Verandering, Opleiding en Cultuur? Door de rol van raadsman aan te nemen bieden wij comfort binnen deze vraagstukken. Wij zorgen voor de vertaling van de vakinhoud naar de praktijk, zodat jij de juiste keuzes kunt maken.

Verandermanagement & project governance

Als organisatie zul je één keer in de zoveel tijd te maken hebben met een omvangrijke verandering in het IT-landschap. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een kernapplicatie die wordt vervangen. Het is dus van cruciaal belang dat deze implementatie zonder problemen verloopt.

 

Om te voorkomen dat de implementatie van een kritiek systeem mis gaat, helpen wij met een zo goed mogelijke voorbereiding. Door aandacht te besteden aan een goed plan, mensen met de juiste skills bij het traject te betrekken en aandacht voor de verandering te creëren, helpen wij onze klanten te behoeden voor eventuele. Zo waarborgen we een succesvolle implementatie van kritieke systemen binnen de organisatie.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) & Privacy Scan

Bij de verzameling en uitwisseling van persoonsgegevens geldt de verplichting te voldoen aan de AVG. AVG-specifieke componenten worden dan ook in contracten verwerkt, zoals verwerkersovereenkomsten en gegevens-uitwisselingsovereenkomsten. In het kader van de AVG is het daarnaast nodig om periodiek een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Hiermee wordt inzicht verkregen in het feit of de organisatie zich risico-gebaseerd aan de AVG houdt. Wij helpen bij de uitvoering van de DPIA met als tastbaar resultaat een rapport met de concrete acties waar de organisatie direct mee aan de slag kan.

 

Waar de DPIA een beperkte scope heeft, maar heel diepgaand is, is een Privacy Scan vergelijkbaar met een periodieke onderhoudscontrole. De uitslag van de Privacy Scan laat zien of je wel of niet aan de AVG voldoet, maar wij voorzien deze uitslag vervolgens van een advies met mogelijke verbeterpunten om de bescherming van privacy nog structureler te borgen in de organisatie.

Contractmanagement

De juiste afspraken maken met leveranciers op het gebied van informatiebeveiliging en privacy: je legt het vast in een contract. Binnen contractmanagement kijken wij mee naar de juridische kant van een samenwerking met externe leveranciers. Wij zorgen ervoor dat de contracten helder zijn en dat de belangen van de organisatie als afnemer goed worden behartigd.

 

Het uiteindelijke doel is het leggen van een basis waarmee de organisatie vervolgens zelf verder kan. Deze basis leggen we door middel van een Handboek Contractmanagement. Hierin worden verschillende modelcontracten verzameld. Zo vind je in een handomdraai terug welke elementen belangrijk zijn om in contracten terug te laten komen, met daarbij een heldere beschrijving en specifieke aandachtspunten. Zo ben je zelf in staat om jouw eigen (juridische) positie goed te borgen.

Eisma Media Groep – Peter Feenstra

"Bij de Eisma Media Groep zijn we ons bewust van de mogelijke gevaren op het vlak van cybercriminaliteit, maar Kouters Van der Meer heeft ons met hun security scan toch wel extra met de neus op de feiten gedrukt. In nauwe samenwerking met Kouters Van der Meer én onze externe ict-dienstverlener hebben we bij Eisma, na de security-scan, de nodige maatregelen kunnen treffen op het gebied van de door Kouters Van der Meer gevonden kwetsbaarheden in onze ict-systemen."

Appel pensioenuitvoering – Jelles van As

"Appel heeft vanaf 2018 samen met Kouters Van der Meer grote stappen gezet op het gebied van Informatiebeveiliging. We zijn er trots op dat we inmiddels voldoende volwassen zijn naar de strikte normen die gelden voor de pensioensector. KoutersVanderMeer is voor ons het kenniscentrum om de informatiebeveiliging van de (pensioen-) gegevens van onze klanten te toetsen en te verbeteren."

TCX – Daniel Crawley

"Since 2020 Kouters Van der Meer have supported TCX with their expertise in financial services and associated regulations in a number of important audit and project related activities. Their flexible and personal approach using knowledgeable and enthusiastic team members have led them to them becoming one of TCX’s key service suppliers."

SBZ Pensioen – Edwin Schokker

"De mensen van Kouters Van der Meer hebben diepgaande kennis van IT-risico's bij pensioenuitvoering. Dat wordt op een gestructureerde en efficiënte manier onder de aandacht gebracht. En laten we niet vergeten: prettig samenwerken."

Van der Veen & Kromhout – Reint van Dijk

“De professionals van Kouters Van der Meer opereren op het snijvlak van IT en Audit. Korte lijntjes, pragmatische insteek en vakmanschap. Het zorgt voor een prettige samenwerking en betreft een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening.”

VLEP – John Klijn en Jaap Schepen

"Kouters Van der Meer doet wat zij belooft. Ook luistert zij goed naar de wensen van de klant en geeft zij daar op pragmatische wijze invulling aan. VLEP heeft onder begeleiding van Kouters Van der Meer in heldere taal een IT- en datakwaliteitsbeleid opgesteld."

Korton Group – Mark de Winter

“Na een uitgebreide selectie, heeft Korton in Kouters Van der Meer een flexibele, wendbare en deskundige partner gevonden die in staat is om Korton verder te begeleiden naar een SOC 2 (type II) assurancerapport.”

Bentacera – Hans van der Steen

“Bentacera werkt al jarenlang professioneel en nauw samen met Kouters Van der Meer. Wij hebben het innovatieve bedrijf daardoor goed leren kennen en weten uitstekend wat we aan elkaar hebben als het gaat om IT-audit. Via een gedegen aanpak ondersteunen ze Bentacera, zodat we ondernemers en ondernemingen nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Samen streven we ernaar de prestaties verder te verbeteren.”

Verstegen Accountants en Belastingadviseurs – Adriaan Simons

"Voor de ondersteuning van haar controleteams bij IT-vraagstukken in de controle maakt Verstegen accountants en adviseurs graag gebruik van diensten van Kouters Van der Meer. Kouters Van der Meer brengt daarbij haar expertise in op het gebied van onder meer IT-audit, informatiebeveiliging, data-analyse en IT-governance."

Lentink Accountants – Bart Westland

"Kouters Van der Meer is voor Kreston Lentink Audit al jarenlang een prettige en praktische IT-samenwerkingspartner die ons als accountants ondersteunt bij die IT-audit, maar die wij ook kunnen introduceren bij onze MKB-klanten voor aanvullende IT governance dienstverlening."

Vermetten Audit – Suzanne Snoeijs

"In de samenwerking met Kouters Van der Meer ervaren wij dezelfde waarden als waar wij voor staan. Deskundig en vooral ook zonder gedoe. Kouters Van der Meer is een betrouwbare partner gebleken die ook écht een toegevoegde waarde heeft geleverd in de beleving van de kwaliteit van dienstverlening bij ons en onze opdrachtgevers."

De Goudse – Jelmer Beulekamp

“Wat samenwerken zo fijn maakt is, naast de sterke vakinhoudelijke kennis, dat er veel waarde wordt gehecht aan menselijk contact. Alle medewerkers die ik heb gesproken zijn intrinsiek geïnteresseerd in de collega’s bij de Goudse en zijn erg betrokken. Samenwerken voelt niet alsof advies wordt opgelegd, maar op een constructieve manier waarin geluisterd wordt naar de klant.”

Yvonne Werkhoven

Ik maak impact samen met de klant doordat medewerkers binnen de organisatie mij kennen, inclusief de medewerkers die wellicht niet direct bij de opdracht betrokken zijn. Net als in mijn dagelijks leven ben ik iemand die de juiste mensen bij elkaar brengt om samen impact te leveren.

Wij staan voor je klaar om je te helpen bij al je vragen

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met onze diensten?