Home ยป Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kouters Van der Meer, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kouters Van der Meer . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kouters Van der Meer.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Kouters Van der Meer op deze pagina.