Anders kijken

Voor ons zijn anders kijken, anders denken en anders doen niet los van elkaar te koppelen. Het een sluit het ander niet uit: het zijn drie grootheden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zowel in de zakelijke als in de persoonlijke 'wereld', als die twee werelden sowieso al van elkaar te onderscheiden zijn.

Als je anders kijkt naar dingen dan de 'standaard' is, dan merk je dat er een wereld voor je opengaat. Opeens ontdek je dat de dingen die je voor 'waar' aannam helemaal niet blijken te kloppen. Of dat het niet zo zwart wit is als door anderen gesteld, maar veel genuanceerder. Kijken en luisteren zijn voor ons in dit verband synoniemen van elkaar. Goed je oren en ogen de kost geven voordat je je eigen mening vormt. Wordt vaak vergeten. Echt kijken en luisteren is een kunst op zich.

Kortom: kijken, denken en doen is een eenheid, die anders kan en anders moet.

Dennis Stabel denken
Anders denken

Het schaakspel heeft zonder twijfel een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Op jonge leeftijd leerde ik het spelletje van mijn opa en al snel besefte ik dat vele varianten mogelijk zijn om het doel van het spel te bereiken. Elke partij vraagt een andere benadering, waarbij verkregen inzichten en opgedane ervaringen helpen nog beter vooruit te denken en te anticiperen op onvoorziene situaties. In de praktijk vertaalt zich dit voor mij in het steeds weer anders kijken naar de probleemstellingen van onze cliënten en het inzetten van de ter beschikking staande middelen om zo de meest geschikte oplossing te vinden. Buiten gestelde kaders treden leidt daarbij tot verrassende resultaten. Anders denken begint immers met anders kijken.

Dennis Stabel doen
Anders doen

Zowel op het sportveld als in mijn vak staan teamplay en resultaat voorop. Kenmerkend daarbij is de bereidheid een extra stap te zetten en voorop te gaan in de strijd, daarbij opererend als een echte teamspeler. Bij KoutersVanderMeer werken we met een team enthousiaste mensen die ieder op eigen wijze, maar vanuit een gezamenlijke visie werken aan eenzelfde doel. Het teamresultaat gaat daarbij vóór dat van het individu. Een ieder heeft zijn rol binnen het team, met als belangrijkste uitgangspunt dat iedereen van elkaar kan leren. Jong of oud, talent of ervaren rot. Openstaan voor elkaars visie en ideëen is daarbij het devies. Anders doen is immers het gevolg van anders kijken en anders denken.