Anders kijken

Voor ons zijn anders kijken, anders denken en anders doen niet los van elkaar te koppelen. Het een sluit het ander niet uit: het zijn drie grootheden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zowel in de zakelijke als in de persoonlijke 'wereld', als die twee werelden sowieso al van elkaar te onderscheiden zijn.

Als je anders kijkt naar dingen dan de 'standaard' is, dan merk je dat er een wereld voor je opengaat. Opeens ontdek je dat de dingen die je voor 'waar' aannam helemaal niet blijken te kloppen. Of dat het niet zo zwart wit is als door anderen gesteld, maar veel genuanceerder. Kijken en luisteren zijn voor ons in dit verband synoniemen van elkaar. Goed je oren en ogen de kost geven voordat je je eigen mening vormt. Wordt vaak vergeten. Echt kijken en luisteren is een kunst op zich.

Kortom: kijken, denken en doen is een eenheid, die anders kan en anders moet.

Leonie van Koppen denken
Anders denken

Recyclen is een goede manier om de levensduur van materialen te verlengen. Ik gooi mijn oude kleding daarom niet weg, maar maak er gewoon weer iets nieuws van. Dan kan het nog een ronde mee.
Om van iets bestaands iets nieuws, iets beters of moderners te maken moet je in mogelijkheden denken. Zien wat het nu is, behouden wat goed is en bepalen wat beter of anders kan. Ik doe inspiratie op door om me heen te kijken. Niet alleen kijken naar wat anderen dragen, maar ook de sfeer die het moet uitstralen. En dat vertaal ik terug naar een nieuwe, praktische invulling die bij mij past.
Een nieuw uiterlijk of een nieuwe toepassing bedenken vergt verbeelding, een creatieve geest. Aandacht voor details en tegelijkertijd moet het praktisch blijven

Leonie van Koppen doen
Anders doen

Ook in mijn werk is het belangrijk om te luisteren en te kijken naar wat er binnen organisaties speelt. Hoe lopen de processen, hoe is besluitvorming en beheersing georganiseerd. De bestaande organisatie is de basis, het begin. Daarnaast zijn de doelstellingen en ambities van de klant leidend om te bepalen wat er anders kan of anders moet.
Duurzaam veranderen vergt creativiteit en een praktische invulling die bij de organisatie past. De omvang van de organisatie, de risicobereidheid, de sfeer in het bedrijf zijn factoren om rekening mee te houden.