Anders kijken
Voor ons zijn anders kijken, anders denken en anders doen niet los van elkaar te koppelen. Het een sluit het ander niet uit: het zijn drie grootheden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zowel in de zakelijke als in de persoonlijke 'wereld', als die twee werelden sowieso al van elkaar te onderscheiden zijn.

Als je anders kijkt naar dingen dan de 'standaard' is, dan merk je dat er een wereld voor je opengaat. Opeens ontdek je dat de dingen die je voor 'waar' aannam helemaal niet blijken te kloppen. Of dat het niet zo zwart wit is als door anderen gesteld, maar veel genuanceerder. Kijken en luisteren zijn voor ons in dit verband synoniemen van elkaar. Goed je oren en ogen de kost geven voordat je je eigen mening vormt. Wordt vaak vergeten. Echt kijken en luisteren is een kunst op zich.

Kortom: kijken, denken en doen is een eenheid, die anders kan en anders moet.
Martijn Broenink denken
Anders denken
Als registeraccountant ben ik opgevoed met modellen, ofwel een leidraad om het werk aan op te hangen. Mede als gevolg van wet- en regelgeving is het ‘modellen-denken’ er tegenwoordig enorm ingeslopen. We kunnen niet meer zonder. Een model kan een leidraad zijn, een kapstok, een gezamenlijk uitgangspunt, een stukje houvast maar meer dan dat is het niet. Het is nooit een excuus om niet zelf na te hoeven denken. Het kan je tot denken aanzetten, maar je moet je eigen boerenverstand inzetten om er succesvol gebruik van te kunnen maken. Dat is waar ik prestatieverbetering aan ontleen, laat je Gezond Boeren Verstand het model zijn!
Martijn Broenink doen
Anders doen
Hoe ga je om met tegenwind? Wat doe je bij een stevige zuidwester? Kiezen voor de ‘go with the flow’-benadering is voor de hand liggend, maar wat doe je dan op de terugweg? Dergelijke metaforische vraagstukken houden mij dagelijks bezig en fietsen biedt hierin voor mij de ultieme inspiratiebron. Ik ervaar de dagelijkse praktijk als het organiseren van een fietsvakantie waarbij zaken als: het bepalen van de route, de uitrusting en de techniek cruciaal zijn. Goed voorbereid zijn is het begin van het ‘go with the flow’-gevoel waardoor tegenwind verandert in meewind. Bent u geïnspireerd?